Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Offentlig vejtransport 2019/S 101-245736

Kort beskrivelse

Hermed offentliggøres profylaksebekendtgørelse om Trafikselskabet Movias ændring af kontrakt om almindelig rutekørsel (A11-II-kontrakt) indgået med De Blaa Omnibusser A/S. Ændringen består i, at linje 196, 197, 198 og 199 udskiftes med linje 185, hvilket medfører, at A11-II-kontrakten udvides med én driftsbus og udvides med 6 741 køreplantimer. Dette svarer til en udvidelse af antal køreplantimer i A11-II-kontrakten med 10% og en udvidelse med antal driftsbusser på 5,9%. Udvidelsen har en værdi på 15 500 000 DKK, hvilket svarer til 2,41% af den samlede kontraktværdi. Der er ikke tidligere foretaget udvidelser af kontrakten.

Læs mere
Ordregiver Trafikselskabet Movia
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245736-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed