Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rensning og tømning af nedløbsbrønde 2019/S 101-244770

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører oprensning af rendestensbrønde, sandfangsbrønde og linjedræn i Odense Kommune. Herunder også bortskaffelse af det oprensede materiale. Oprensningen vedrører brønde og linjedræn, der er placeret på offentlige veje, fodgængerområder, cykelstier, letbanetracé, letbaneperroner, parkeringspladser, herunder Park & Ride-anlæg ved letbanen, Power Stations (transformerstationer) og tunneller.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune
Deadline 25-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244770-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse