Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Persontransport, ikke rutekørsel 2019/S 101-243890

Kort beskrivelse

Udbud af bustransport for universiteter i Danmark. Udbuddet er delt op i 4 delaftaler (Storkøbenhavn inkl. Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg). Der vil blive indgået rammeaftaler med en leverandør pr. delaftale, bedømt på i udbudsbetingelserne opsatte vægtningskriterier for evalueringen af de indkomne tilbud.

Udgangspunktet for delaftalerne er, at delaftale 1 dækker Storkøbenhavn og øvrige Sjælland, delaftale 2 dækker Fyn og Syddanmark, delaftale 3 dækker Midtjylland, og delaftale 4 dækker Nordjylland.

Rammeaftalen udbydes som en 2-årig rammeaftale med mulighed for yderligere 2 x 12 måneders forlængelse.

Læs mere
Ordregiver Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Annonceret 27-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 27-05-2019 kl. 10.00
Deadline 26-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243890-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland, Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse