Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 100-243318

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter et Rammeaftalekompleks, der består af 6 Delaftaler på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalekomplekset består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser. Hver enkelt Delaftale har således en tilknyttet Kravspecifikation, som indeholder de krav, som Leverandøren skal overholde.

— Delaftale 1: Certifikat svejsning (kedlen),

— Delaftale 2: Ydelser på kulmøller, kulfødere, kulrør og renovering af sliddele,

— Delaftale 3: Fremstilling af reservedele,

— Delaftale 4: Diverse smedeydelser, herunder montagearbejde, ordinære smedearbejder samt Rigger-arbejde,

— Delaftale 5: Diverse industriteknikerydelser for industriteknikere eller tilsvarende uddannelse,

— Delaftale 6: Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger.

Ordregiver holder informationsmøde og undervisning i udfyldelse af ESPD. Se afsnit VI.3) for dato og tilmelding.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Energi Holding A/S
Annonceret 24-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-05-2019 kl. 10.00
Deadline 24-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243318-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed