Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørvirksomhed 2019/S 100-242526

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter indkøb af indledende linjeføringsovervejelser i forbindelse med undersøgelse af muligheder for etablering af en Kattegatforbindelse bestående af en ren vejforbindelse og en kombineret forbindelse bestående af både en vej- og jernbaneforbindelse. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline 24-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242526-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse