Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2019/S 100-242523

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale om udførelse af kemiske laboratorieanalyser af pesticider i grundvand i prøver, som indsamles af Miljøstyrelsen. Der er tale om en massescreening for op mod 1 200 stoffer og screeningen er planlagt udført i 265 indtag fordelt over hele landet. Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen Storstrøm
Annonceret 24-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-05-2019 kl. 10.00
Deadline 28-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242523-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse