Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Møbler 2019/S 100-241543

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Rammeaftale for køb af møbler til indretning af Aarhus Universitets forskellige lokaliteter.

Ordregiver ønsker at samle indkøb af møbler til indretning af Aarhus Universitets forskellige lokaliteter under en rammeaftale.

Det er Ordregivers tilstræben med den kommende Rammeaftale, at sikre medarbejderne på Aarhus Universitet mulighed for en hurtig og effektiv indkøbsproces af standardmøbler samt mulighed for indkøb af møbler til mere specifikke indretningsopgaver. Ordregiver ønsker at indgå Rammeaftale med leverandører, som kan sikre levering af møbler, som understøtter fleksible indretningsmuligheder og god kvalitet.

Ordregiver ønsker en bred Rammeaftale, som understøtter Aarhus Universitets diversitet. Ordregiver forventer i samarbejde med de kommende rammeaftaleindehavere, at indgå i et effektivt og tæt samarbejde, herunder at sikre dialogen samt hente inspiration til indretning.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Universitet
Annonceret 24-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-05-2019 kl. 10.00
Deadline 20-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:241543-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse