Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 098-238163

Kort beskrivelse

I forbindelse med kommende etablering af ristehus på Bjergmarken Renseanlæg forventer Fors A/S at konkurrenceudsætte projekteringsrådgivningen af dette. Med henblik på at sikre så bred konkurrence om opgaven som muligt ønsker Fors A/S hermed at advisere interesserede tilbudsgivere om, at Fors A/S forventer at konkurrenceudsætte opgaven medio august 2019. Projekteringsperioden forventes at ligge primo november 2019 til ultimo maj 2020. Den efterfølgende byggeentreprise forventes gennemført fra juni 2020 til juni 2021. Interesserede tilbudsgivere opfordres til at holde øje med ordregivers hjemmeside (https://www.fors.dk/aktuelle-udbud) for annoncering af konkurrenceudsættelsen.

Læs mere
Ordregiver Fors A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:238163-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed