Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenester på miljøområdet 2019/S 117-288011

Kort beskrivelse

Opgaven omfatter overordnet totalrådgivning og bistand til: Udtagning af vandprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af vandprøver fra udpegede moniteringslokaliteter. Udtagning af luftprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af luftprøver på udpegede moniteringslokaliteter. Pejling af boringer. Indlevering af vand- og luftprøver til analyse på et af Region Hovedstaden anvist laboratorium. Håndtering og kvalitetssikring af felt- og analysedata. Gennemgang af resultaterne fra prøvetagning og tilbagemelding til regionen, hvis der er overskridelser på udledningstilladelserne eller overskridelser af aktionsværdier for luft og/eller vand samt ved gennemslag på kulfiltre. Afrapportering af moniteringsresultater fra moniteringslokaliteterne (moniteringsnotat).

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 20-06-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-06-2019 kl. 10.00
Deadline 19-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288011-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (21-05-2019)

Tjenester på miljøområdet 2019/S 097-234695

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234695-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Opgaven omfatter overordnet totalrådgivning og bistand til: Udtagning af vandprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af vandprøver fra udpegede monitringslokaliteter. Udtagning af luftprøver på regionens igangværende driftsanlæg, samt udtagning af luftprøver på udpegede moniteringslokaliteter. Pejling af boringer Indlevering af vand- og luftprøver til analyse på et af Region Hovedstaden anvist laboratorium. Håndtering og kvalitetssikring af felt- og analysedata. Gennemgang af resultaterne fra prøvetagning og tilbagemelding til regionen, hvis der er overskridelser på udledningstilladelserne eller overskridelser af aktionsværdier for luft og/eller vand samt ved gennemslag på kulfiltre. Afrapportering af moniteringsresultater fra moniteringslokaliteterne (moniteringsnotat).

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 21-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-05-2019 kl. 10.00
Deadline 19-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234695-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse