Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Køleskabe 2019/S 097-233796

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af køleskabe hovedsaglig til senge afsnittene på Ordregivers Sygehuse og Universitets hospitaler. Køleskabe skal anvendes til opbevaring af mad til indlagte patienter. Udbuddet indbefatter en række forventede ordre i løbet af rammeaftalernes første 3 måneder, og efterfølgende forventeligt mindre løbende anskaffelser efterhånden som behovet opstår, eksempelvis som følge af udskiftning af udstyr eller etablering af nye sengeafsnit. Omfanget af de forventede ordre indenfor de første 3 måneder fremgår af Tilbudslisten, hvor de er angivet som initialanskaffelse (jf. tilbudslisten fordelt over 2 faser: initialanskaffelse 1 & 2). Bestilling jf. Initialanskaffelse 1, sker umiddelbart efter kontraktstart, bestilling jf. initialanskaffelse 2 sker indenfor 3 måneder efter kontraktstart. Køleskabe i relation til Initialanskaffelse 1 skal tages i brug oktober 2019. Køleskabe til initialanskaffelse 2 skal forventeligt tages i brug ved årsskiftet 2019/2020.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 21-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 21-05-2019 kl. 10.00
Deadline 17-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233796-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse