Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 096-232886

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 til Socialforvaltningen.

Det nye tilbud for beskyttet beskæftigelse skal fokusere på medie og design.

Der er tale om et forventet behov på 14 fuldtidspladser, men det gøres opmærksom på at dette ikke nødvendigvis indebærer beskæftigelse af kun 14 borgere ad gangen. Dette skyldes at en fuldtidsplads skal kunne besættes af 2 deltidspladser.

I kommunens eksisterende tilbud er ca. 1/3 på deltid. Deltids- og fuldtidspladser defineres som henholdsvis under og over 18,5 timer ugentligt.

De udbudte beskyttet beskæftigelsespladser har ikke tidligere været udbudt.

Der tilbydes garantibetaling på 93,75%.

Udbuddet foretages som en samlet opgave, da opdeling i flere delaftaler ikke er hensigtsmæssigt, i forhold til opgaveløsningen og tilbudsgivernes incitament til at byde på opgaven.

Den udbudte aftale har en løbetid på 4 år. Aftalen kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

Læs mere
Ordregiver Kolding Kommune
Annonceret 20-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-05-2019 kl. 10.00
Deadline 17-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232886-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter