Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 099-240734

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af projekt- og programledelse. ITP driver en række udviklings- og integrationsprojekter, hvor der arbejdes efter vandfaldsmodellen og de agile principper. ITP efterspørger derfor konsulenter inden for følgende kategorier: Junior projektledere, Projektledere, Senior projektledere + 8 år, Senior projektleder +12 år samt Partnere.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale på baggrund af ethvert indledende tilbud, herunder det første indledende tilbud. Såfremt der ikke tildeles ud fra første indledende tilbud gennemføres første forhandlingsmøde. Ordregiver kan indkalde til yderligere forhandlingsmøder, såfremt det viser sig nødvendigt for at eliminere uhensigtsmæssigheder i tilbuddene.

Læs mere
Ordregiver Danske Spil A/S
Annonceret 23-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 23-05-2019 kl. 10.00
Deadline 20-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240734-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (20-05-2019)

Programmering af software og konsulentvirksomhed 2019/S 096-232403

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232403-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af projekt- og programledelse. ITP driver en række udviklings- og integrationsprojekter, hvor der arbejdes efter vandfaldsmodellen og de agile principper. ITP efterspørger derfor konsulenter inden for følgende kategorier: Junior projektledere, Projektledere, Senior projektledere + 8 år, Senior projektleder +12 år samt Partnere.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale på baggrund af ethvert indledende tilbud, herunder det første indledende tilbud. Såfremt der ikke tildeles ud fra første indledende tilbud gennemføres første forhandlingsmøde. Ordregiver kan indkalde til yderligere forhandlingsmøder, såfremt det viser sig nødvendigt for at eliminere uhensigtsmæssigheder i tilbuddene.

Læs mere
Ordregiver Danske Spil A/S
Annonceret 20-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-05-2019 kl. 10.00
Deadline 17-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232403-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse