Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andet trykt reklamemateriale, i.a.n. 2019/S 096-231398

Kort beskrivelse

Ordregiver udbyder en to-årig rammeaftale om levering af reklameartikler med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse. Rammeaftalen tildeles én leverandør. Rammeaftalens formål er at dække Ordregivers løbende behov for levering af reklameartikler med logo. Ordregiver består af 10 styrelser, hvorfor den kommende leverandør skal håndtere 10 forskellige logoer og behov. En oversigt over logoerne fremgår af bilag 4 – Oversigt over logoer. Reklameartiklerne skal leveres til alle Ordregivers adresser, der er lokaliseret rundt i hele Danmark.

Læs mere
Ordregiver Skatteforvaltningen
Annonceret 20-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-05-2019 kl. 10.00
Deadline 17-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:231398-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse