Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 094-226109

Kort beskrivelse

Slots- og Kulturstyrelsen udbyder en hovedentrepriseaftale vedrørende anlæg af Torvet i forbindelse med Nyborg Slot. Hovedentreprisen omfatter i hovedtræk følgende fag: Brolæggerarbejde omfattende granitstensbelægninger, byinventar, beplantning, el-arbejder vedrørende belysning på Torvet i Nyborg og strøm til events samt VVS-arbejder vedrørende vandkunst, vand og afløb.

Læs mere
Ordregiver Slots- og Kulturstyrelsen
Deadline 14-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226109-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark, Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse