Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog vedr. kommende indkøb af vandmålere og fjernaflæsningssystem

Da Fors A/S har måttet aflyse et udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem da der ikke blev opnået et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt, ønsker Fors A/S at afholde dialogmøder med potentielle tilbudsgivere. Formålet med dialogmøderne er at sikre, at et kommende genudbud af opgaven afspejler de løsninger, der er i markedet.
Fors A/S inviterer hermed alle potentielle leverandører og andre interessenter til en uforpligtende dialog om det kommende genudbud, der planlægges gennemført i 2019.
Spørgsmål eller tilkendegivelse af interesse for deltagelse i dialogmøde bedes sendt til Strategisk Indkøber Rasmus Ploug via email rpl@fors.dk senest d. 21/5/2019 kl. 12:00. Ved tilkendegivelse bedes oplyst virksomhedens navn samt navne på ønskede deltagere i dialogmødet.
Dialogmøderne forventes afholdt d. 22/5/2019. Af ressourcemæssige årsager forbeholder Fors A/S sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder. Endelig dato for dialogmøderne forventes udmeldt d. 21/5/2019.

Åbn dokument 1 (15-05-2019) Luk dokument 1 (15-05-2019)
Titel Markedsdialog vedr. kommende indkøb af vandmålere og fjernaflæsningssystem
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Da Fors A/S har måttet aflyse et udbud af vandmålere og fjernaflæsningssystem da der ikke blev opnået et tilstrækkelig bredt konkurrencefelt, ønsker Fors A/S at afholde dialogmøder med potentielle tilbudsgivere. Formålet med dialogmøderne er at sikre, at et kommende genudbud af opgaven afspejler de løsninger, der er i markedet.
Fors A/S inviterer hermed alle potentielle leverandører og andre interessenter til en uforpligtende dialog om det kommende genudbud, der planlægges gennemført i 2019.
Spørgsmål eller tilkendegivelse af interesse for deltagelse i dialogmøde bedes sendt til Strategisk Indkøber Rasmus Ploug via email rpl@fors.dk senest d. 21/5/2019 kl. 12:00. Ved tilkendegivelse bedes oplyst virksomhedens navn samt navne på ønskede deltagere i dialogmødet.
Dialogmøderne forventes afholdt d. 22/5/2019. Af ressourcemæssige årsager forbeholder Fors A/S sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder. Endelig dato for dialogmøderne forventes udmeldt d. 21/5/2019.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Fors A/S
Adresse Betonvej 12
4000
Roskilde
WWW: www.fors.dk
CPV kode