Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse og undervisning 2019/S 092-222571

Kort beskrivelse

IT-Kurser er et relativt vidt begreb. Afgrænsningen sker via nedenstående 4 delaftaler. Derudover betragtes kurser, i modsætning til uddannelser, som værende relativt korte forløb, løbende fra enkelte timer og op til 4 uger (hvor hovedparten af de kurser som Forsvaret har behov for, har en kursuslængde på imellem én dag og fem dage). Den kommende rammeaftale bliver gjort tilgængelig for hele Forsvarskoncernen således, at fremtidige indkøb til Forsvaret, indenfor de respektive delaftaler, forventes foretaget via disse.

Udbuddet er inddelt i fire delaftaler indenfor området IT-Kurser.:

— Slutbruger,

— Klient Server,

— Netværk,

— It-sikkerhed.

Læs mere
Ordregiver Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Annonceret 14-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 14-05-2019 kl. 10.00
Deadline 10-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222571-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse