Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Kirurgiske suturer 2019/S 092-221509

Kort beskrivelse

I forbindelse med udbudsprocessen ønskes afholdt leverandørpræsentationer, hvor potentielle tilbudsgivere får mulighed for at fremvise samt fortælle om deres produkter. Der ønskes en fremvisning, hvor der fokuseres på specielle fordele ved produkterne samt evidens.

Dato: 27.5.2019

Der skal senest den 21.5.2019 gives besked om deltagelse til Strategisk indkøbskonsulent Louise Degn Timm, louise.degn.timm@regionh.dk. Region H forbeholder sig ret til at udvælge potentielle tilbudsgivere efter bredde og indhold af deres sortiment. Såfremt man ikke udvælges, kan man fremsende skriftligt materiale til ovenstående mail adresse.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221509-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse