Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Drift af kantiner 2019/S 090-217049

Kort beskrivelse

Uddannelsesinstitutionen Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) ved Københavns Universitet udbyder hermed driften af 7 kantiner samt Væksthuset med opstart 1. februar 2020. Kantinedriften udbydes i medfør af udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, idet anskaffelsen er omfattet af light-regimet.

Annonceringen gennemføres som et begrænset udbud og dermed en 2-faset proces. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet vil i fase 1 indledningsvis udvælge de egnede virksomheder, der vil blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven under fase 2.

Med det formål at sikre en effektiv konkurrence om opgaven, agter Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet at udvælge 5 virksomheder, som vil blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

Tryk her https://permalink.mercell.com/105307089.aspx

Læs mere
Ordregiver Kantinemægleren ApS
Deadline 11-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217049-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Københavns omegn
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter