Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel 2019/S 090-215929

Kort beskrivelse

Erhvervsstyrelsen forventer at igangsætte et EU-udbud med prækvalifikation (begrænset udbud) om ny it-rammeaftale i slutningen af 2019.

For at sikre en attraktiv rammeaftale indbydes alle interesserede leverandører til markedsdialog i Erhvervsstyrelsen, hvor der vil være mulighed for at give input til udbuddet samt at høre nærmere om det foreløbige udkast til en ny rammeaftalestruktur, som Erhvervsstyrelsen arbejder med.

Den nuværende it-rammeaftale udløber i maj 2020, og det er forventningen, at den nye it-rammeaftale skal træde i kraft med virkning i fire år fra medio 2020.

Læs mere
Ordregiver Erhvervsstyrelsen
Annonceret 10-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 10-05-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:215929-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse