Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

100 Personers Salen, Skørping.

Offentligt udbud i fagentreprise

OPGAVEBESKRIVELSE
Rebild Kommune påtænker at udfører 468 m2 tilbygning til Kinorevuen i Skørping.
Der vil i forbindelse med arbejdet ske nedrivning af eksisterende pavillon og glasgang. Her ud over vil der ske mindre nedbrydningsarbejder i Kulturstationen, og nedbrydning af den eksisterende påbygning ved kinorevyen.
De nye arealer vil komme til at indeholde ny 100-personers sal, ny pavillon samt tilknyttede garderobe, gangarealer, depot, køkkener og toiletfaciliteter.

UDBUDSFORM
Offentlig licitation efter tilbudsindhentningsloven for fagentreprise, med følgende opdeling:

01 NEDBRYDNINGSENTREPRISE
- Nedbrydning af konstruktioner.
- Nedbrydning af installationer.

02 RÅHUSENTREPRISE
- Jordarbejder.
- Betonarbejder.
- Betonelementer, lev. og mont.
- Spildevand / kloakarbejder
- Stålkonstruktioner, lev. og mont.
- Murerarbejder.

03 TØMRER- OG SNEDKER-ENTREPRISE
- Lette facadekonstruktioner/-beklædning
- Facadekomplettering
- Tømrerarbejder i f.m. tagkonstruktioner.
- Indvendig lette skillevægge
- Træ- og vinylgulve
- Indvendige kompletteringsarbejder.
- Fast inventar.
- Lofter.

04 TAGDÆKNINGSENTREPRISE
- Tagdækning
- Isolering

05 VVS-ENTREPRISE
- Installationsarbejder.
- Apteringsarbejder.

06 VENTILATIONSENTREPRISE
- Anlæg og rørføringer.
- Armaturer og regulering.

07 EL-ENTREPRISE
- Installationsarbejder.
- Belysning.

08 MALERENTREPRISE
- Malerarbejder
- Rengøring

09 ANLÆGSENTREPRISE
- Sokkelaffugter
- Opbygning og belægninger

LICITATION
Offentlig licitation.
Licitation afholdes tirsdag den 25-06-2019 kl. 14:00 på Kulturstationen, Skørping.

REGISTRERING AF BYDENDE
Ønskes det at afgive bud fremsendes mail til:

Helle Fich
Arkitektfirmaet NORD as
Mail: hf@nord-as.dk

Indeholdende Firmanavn, kontaktperson med telefonnr. og mailadresse, samt nr./entreprisenavn på den/de ønskede entreprise(-r).

TILBUDSOPLYSNINGER
Tilbudsgivere skal med tilbud medsende følgende oplysninger:

1. Navn, adresse, cvr-nr. og ejerforhold, på såvel tilbudsgiver som på eventuelle underentreprenører.

2. Navn, tlf. nr. og mailadresse til tilbudsgiverens kontaktperson. Der ønskes alene kontaktoplysninger på den person som kan handle med bindende virkning for tilbudsgiver.

3. Tilbud skal være vedlagt underskrevet tro- og love erklæring vedr. udbudslovens §§ 135 – 137 for både tilbudsgiver og eventuelle underentreprenører.

4. Det skal klart fremgå hvilken entreprise der bydes på.
Ønskes det at byde på flere entrepriser, skal der afgives separate tilbud på disse.

CSR
Rebild Kommune ønsker, at udførelsen af Aftalen sker under overholdelse af principperne i FN´s Global Compact FN's Global Compact initiativ.

TILDELINGSKRITERIE
Laveste pris.

LINK TIL UDBUDSMATERIALET
Vil blive tilsendt direkte til registrerede entreprenører.
Materialet vil blive uploadet og kan tilgås fra den 3/6-2019 kl. 12:00.

ORDREGIVER
Rebild Kommune
Byg og Anlæg

BYGGESAGENS ADRESSE
Sverriggårdsvej 4
9520 Skørping

BESIGTIGELSE
Det vil være muligt at besigtige lokaliteterne tirsdag den 11. juni 2019, kl. 10:00.

KONTAKTPERSONER
Arkitektarbejder:
Søren Brinkmann
Arkitektfirmaet NORD as
Mail: sb@nord-as.dk
Tlf.: 9935 2004

Ingeniørarbejder:
Henrik Krogh
Stokvad, rådg. ing.
Mail: hk@stokvad.dk
Tlf.: 8915 3034

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 09-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 09-05-2019)
Titel 100 Personers Salen, Skørping.
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Offentligt udbud i fagentreprise

OPGAVEBESKRIVELSE
Rebild Kommune påtænker at udfører 468 m2 tilbygning til Kinorevuen i Skørping.
Der vil i forbindelse med arbejdet ske nedrivning af eksisterende pavillon og glasgang. Her ud over vil der ske mindre nedbrydningsarbejder i Kulturstationen, og nedbrydning af den eksisterende påbygning ved kinorevyen.
De nye arealer vil komme til at indeholde ny 100-personers sal, ny pavillon samt tilknyttede garderobe, gangarealer, depot, køkkener og toiletfaciliteter.

UDBUDSFORM
Offentlig licitation efter tilbudsindhentningsloven for fagentreprise, med følgende opdeling:

01 NEDBRYDNINGSENTREPRISE
- Nedbrydning af konstruktioner.
- Nedbrydning af installationer.

02 RÅHUSENTREPRISE
- Jordarbejder.
- Betonarbejder.
- Betonelementer, lev. og mont.
- Spildevand / kloakarbejder
- Stålkonstruktioner, lev. og mont.
- Murerarbejder.

03 TØMRER- OG SNEDKER-ENTREPRISE
- Lette facadekonstruktioner/-beklædning
- Facadekomplettering
- Tømrerarbejder i f.m. tagkonstruktioner.
- Indvendig lette skillevægge
- Træ- og vinylgulve
- Indvendige kompletteringsarbejder.
- Fast inventar.
- Lofter.

04 TAGDÆKNINGSENTREPRISE
- Tagdækning
- Isolering

05 VVS-ENTREPRISE
- Installationsarbejder.
- Apteringsarbejder.

06 VENTILATIONSENTREPRISE
- Anlæg og rørføringer.
- Armaturer og regulering.

07 EL-ENTREPRISE
- Installationsarbejder.
- Belysning.

08 MALERENTREPRISE
- Malerarbejder
- Rengøring

09 ANLÆGSENTREPRISE
- Sokkelaffugter
- Opbygning og belægninger

LICITATION
Offentlig licitation.
Licitation afholdes tirsdag den 25-06-2019 kl. 14:00 på Kulturstationen, Skørping.

REGISTRERING AF BYDENDE
Ønskes det at afgive bud fremsendes mail til:

Helle Fich
Arkitektfirmaet NORD as
Mail: hf@nord-as.dk

Indeholdende Firmanavn, kontaktperson med telefonnr. og mailadresse, samt nr./entreprisenavn på den/de ønskede entreprise(-r).

TILBUDSOPLYSNINGER
Tilbudsgivere skal med tilbud medsende følgende oplysninger:

1. Navn, adresse, cvr-nr. og ejerforhold, på såvel tilbudsgiver som på eventuelle underentreprenører.

2. Navn, tlf. nr. og mailadresse til tilbudsgiverens kontaktperson. Der ønskes alene kontaktoplysninger på den person som kan handle med bindende virkning for tilbudsgiver.

3. Tilbud skal være vedlagt underskrevet tro- og love erklæring vedr. udbudslovens §§ 135 – 137 for både tilbudsgiver og eventuelle underentreprenører.

4. Det skal klart fremgå hvilken entreprise der bydes på.
Ønskes det at byde på flere entrepriser, skal der afgives separate tilbud på disse.

CSR
Rebild Kommune ønsker, at udførelsen af Aftalen sker under overholdelse af principperne i FN´s Global Compact FN's Global Compact initiativ.

TILDELINGSKRITERIE
Laveste pris.

LINK TIL UDBUDSMATERIALET
Vil blive tilsendt direkte til registrerede entreprenører.
Materialet vil blive uploadet og kan tilgås fra den 3/6-2019 kl. 12:00.

ORDREGIVER
Rebild Kommune
Byg og Anlæg

BYGGESAGENS ADRESSE
Sverriggårdsvej 4
9520 Skørping

BESIGTIGELSE
Det vil være muligt at besigtige lokaliteterne tirsdag den 11. juni 2019, kl. 10:00.

KONTAKTPERSONER
Arkitektarbejder:
Søren Brinkmann
Arkitektfirmaet NORD as
Mail: sb@nord-as.dk
Tlf.: 9935 2004

Ingeniørarbejder:
Henrik Krogh
Stokvad, rådg. ing.
Mail: hk@stokvad.dk
Tlf.: 8915 3034
Deadline 25-06-2019 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530
Støvring
CPV kode 45212300-9 - Arbejder i forbindelse med kunst- og kulturbygninger
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Søren Brinkmann
Kontakt E-mail: sb@nord-as.dk
Telefon: +45 99352004