Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Markedsdialog vedr. frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune inviterer interesserede virksomheder til en uforpligtende dialog om en kommende aftale vedr. frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Jammerbugt Kommune.

Formålet med dialogen er at samle viden og inspiration til et kommende genudbud, der planlægges gennemført i sommeren 2019.

Spørgsmål eller tilkendegivelse af ønske om at deltage i et dialogmøde bedes sendt pr. mail til udbudsjurist Laila Juncker på e-mail lju@tohv.dk senest den 14. maj 2019, klokken 12.00. E-mailen bedes vedlagt en kort beskrivelse af virksomheden og eventuelle referencer.

Af ressourcemæssige årsager forbeholder Jammerbugt Kommune sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder.

Dialogmøder forventes afholdt den 16. maj 2019. Endelig besked om eventuelt tidspunkt for dialogmøde forventes udsendt tirsdag eftermiddag den 14. maj 2019.

Åbn dokument 1 (08-05-2019) Luk dokument 1 (08-05-2019)
Titel Markedsdialog vedr. frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Jammerbugt Kommune
Dokumenttype Indberetning af indkøbsplaner
Opgavebeskrivelse Jammerbugt Kommune inviterer interesserede virksomheder til en uforpligtende dialog om en kommende aftale vedr. frit valg af personlig pleje og praktisk hjælp til visiterede borgere i Jammerbugt Kommune.

Formålet med dialogen er at samle viden og inspiration til et kommende genudbud, der planlægges gennemført i sommeren 2019.

Spørgsmål eller tilkendegivelse af ønske om at deltage i et dialogmøde bedes sendt pr. mail til udbudsjurist Laila Juncker på e-mail lju@tohv.dk senest den 14. maj 2019, klokken 12.00. E-mailen bedes vedlagt en kort beskrivelse af virksomheden og eventuelle referencer.

Af ressourcemæssige årsager forbeholder Jammerbugt Kommune sig ret til at begrænse antallet af dialogmøder.

Dialogmøder forventes afholdt den 16. maj 2019. Endelig besked om eventuelt tidspunkt for dialogmøde forventes udsendt tirsdag eftermiddag den 14. maj 2019.
Deadline
Udbudstype Indkøbsplaner
Opgavetype
Tildelingskriterier
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Adresse Toftevej 43
9440
Aabybro
CPV kode