Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde og Thyborøn

Opgaven i dette udbud er konkret, at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan for de to kystbyer Thorsminde og Thyborøn, samt den fælles kyststrækning. Ligeledes skal der arbejdes med at skabe koncepter og materiale til investeringstiltrækning og investorbearbejdning.
De to kystbyer rummer et stort uforløst potentiale, der på sigt kan tiltrække et øget antal gæster, udviklingsplanen skal beskrive hvordan dette potentiale aktiveres. Udviklingsplanen har til formål at samle de væsentligste lokale aktører og udstikke en fælles kurs for udvikling og ikke mindst skabe grundlag for offentlige og private investeringer. Med afsæt i udviklingsprincipperne fra Vestkystplanen skal man finde formlen for at udvikle Thyborøn og Thorsminde som fremtidens stærke feriesteder på Vestkysten.
Udviklingsplanen indgår som del af ”Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn” – en fælles indsats som handler om at udvikle Thorsminde og Thyborøn som turismemæssige knudepunkter, der er levedygtige hele eller større dele af året. Arbejdet med udviklingsplanen spiller tæt sammen med de øvrige aktiviteter i ”Vækstprojekt Thyborøn-Thorsminde” og skal bygge direkte på kortlægning af kystbyernes DNA samt en fælles profil og kernefortælling med afsæt i stedbundne styrkepositioner.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-05-2019)
Titel Strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde og Thyborøn
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Opgaven i dette udbud er konkret, at udarbejde en strategisk-fysisk udviklingsplan for de to kystbyer Thorsminde og Thyborøn, samt den fælles kyststrækning. Ligeledes skal der arbejdes med at skabe koncepter og materiale til investeringstiltrækning og investorbearbejdning.
De to kystbyer rummer et stort uforløst potentiale, der på sigt kan tiltrække et øget antal gæster, udviklingsplanen skal beskrive hvordan dette potentiale aktiveres. Udviklingsplanen har til formål at samle de væsentligste lokale aktører og udstikke en fælles kurs for udvikling og ikke mindst skabe grundlag for offentlige og private investeringer. Med afsæt i udviklingsprincipperne fra Vestkystplanen skal man finde formlen for at udvikle Thyborøn og Thorsminde som fremtidens stærke feriesteder på Vestkysten.
Udviklingsplanen indgår som del af ”Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn” – en fælles indsats som handler om at udvikle Thorsminde og Thyborøn som turismemæssige knudepunkter, der er levedygtige hele eller større dele af året. Arbejdet med udviklingsplanen spiller tæt sammen med de øvrige aktiviteter i ”Vækstprojekt Thyborøn-Thorsminde” og skal bygge direkte på kortlægning af kystbyernes DNA samt en fælles profil og kernefortælling med afsæt i stedbundne styrkepositioner.
Deadline 04-06-2019 kl. 08.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven sker på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud udvælges ud fra følgende:
1) Pris: 10 pct.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 30 pct.
3) Overvejelser omkring sikring af lokalt medejerskab: 30 pct.
4) Kvalifikationer: 30 pct.
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 950000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kristina Englev
Kontakt E-mail: kristina.englev@lemvig.dk
Telefon: +45 21193418