Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Analyse af de sjællandske turismepotentialer

Der ønskes en analyse af de sjællandske potentialer for vækst inden for turismen ud fra et udbuds- og markedsperspektiv. Analysen skal etablere et opdateret vidensgrundlag for udarbejdelse af en udviklingsplan for turisme på Sjælland og øerne.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 08-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 08-05-2019)
Titel Analyse af de sjællandske turismepotentialer
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Der ønskes en analyse af de sjællandske potentialer for vækst inden for turismen ud fra et udbuds- og markedsperspektiv. Analysen skal etablere et opdateret vidensgrundlag for udarbejdelse af en udviklingsplan for turisme på Sjælland og øerne.
Deadline 24-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://www.kystognaturturisme.dk/media/1975/udbud_analyse-af-de-sjaellandske-turismepotentialer.pdf
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 500000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9940
Aabybro
CPV kode 79300000-7 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker
85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Claudia Andersen
Kontakt E-mail: cra@kystognaturturisme.dk
Telefon: +45 28181016
Adresse for modtagelse af tilbud cra@kystognaturturisme.dk