Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet 2019/S 088-211938

Kort beskrivelse

Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital ønsker i et pilotprojekt at indgå i et partnerskab med en leverandør mhp. at driftsoptimere afdelingen. Opgaven består dels i styring af materialehåndtering og brug af implantater ved kirurgiske indgreb i hjerne og ryg mhp. at reducere omkostninger hertil for AUH, dels i at optimere processer for hjerne- og rygkirurgi mhp. at øge antallet af mulige operationer. I optimeringen er der fokus på at skabe varige ændringer af arbejdsgange og processer for at sikre fastholdelse af den forbedrede kapacitetsudnyttelse. Leverandøren afregnes pba. de gevinster, der findes via projektet ud fra princippet "no cure, no pay". Kortlægning af driftsoptimeringer og gevinster vil ske løbende i partnerskabets levetid, hvorfor der på forhånd ikke kan fastsættes en nøjagtig kontraktværdi. Forventningen er dog en kontraktværdi på ml. 7-10 000 000 DKK. Samarbejdet vil vare i 24 måneder og har ikke produktmæssige bindinger.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211938-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed