Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Opførelse af bygninger med flere funktioner 2019/S 088-209987

Kort beskrivelse

Byggeriet omhandler ca. 9 000 m2 bolig og 2 000 m2 erhverv, inklusiv terrænarbejder. I alt etableres 120 boliger og fælleshus, fordelt på op til 5 etager. Erhverv udføres i op til 2. sals niveau.AF de 120 boliger udgør de 20 ungdomsboliger. Underungdomsboliger etableres der fælles depoter i kælder. Kælder udgør ca. 360 m2.

Entreprisen omfatter leverance og montage af betonelementer herunder:

- Trapper,

- Altangangselementer,

- Søjler,

- Bjælker,

- Huldæk,

- Indv. vægge,

- Facadevægge,

- L-soejler til altangange.

Læs mere
Ordregiver Junge Byg ApS
Deadline 03-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209987-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse