Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser inden for skovbrug 2019/S 087-209231

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører driftsopgaver indenfor manuel skovning af stort løvtræ, manuel plantning af skovkulturer samt pleje i ny anlagte skovkulturer og yngre bevoksninger. Herudover vil eftersyn og reparation af kulturhegn kunne komme på tale i mindre grad. Skovning andrager ca. 1 600 m3 årligt. Plantning andrager ca. 10 000 planter årligt på kulturforberedte arealer. Herudover er der plejeopgaver i vores skovkulturer og yngre bevoksninger i et omfang af ca. 230 timer årligt. Til sammen udgør opgaverne ca. et årsværk. Den vejledende geografi vil være indenfor hele Naturstyrelsen Sønderjyllands område.

Læs mere
Ordregiver Naturstyrelsen
Deadline 05-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209231-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK, Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse