Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri 2019/S 087-209058

Kort beskrivelse

Region Midtjylland udbyder hermed en rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til brug for planlægning/udvikling, etablering og opførelse af dels et Nyt Hospitalsapotek (herefter "Apoteksprojektet"), dels et muligt projekt om et Nyt Hospitalsvaskeri (herefter "Vaskeriprojektet") ved Aarhus Universitetshospital. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Udbudsloven, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/24/EU. Udbudsformen betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder de fastsatte mindstekrav, kan afgive tilbud. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud baseret på det bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne "Team og nøglepersoner", "Pris" og "Proces-/løsningsbeskrivelse".

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Deadline 03-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209058-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse