Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Betonvarer 2019/S 086-207872

Kort beskrivelse

Banedanmark ønsker at udbyde en rammeaftale på perronelementer. For at sikre en optimal kravspecifikation og tilbudsliste, indbyder Banedanmark til høring af de 2 dokumenter. Kravspecifikationen og tilbudslisten kan downloades i EU-Supply. Banedanmark opfordrer interesserede leverandører til at læse og kommentere på Banedanmarks udkast til dokumenterne og hvis muligt input vedrørende hvorledes leverandørerne ser udviklingen indenfor perronelementer efter at have gennemlæst dokumenterne. Leverandørerne bedes desuden tilkendegive om leverandøren kan levere de ønskede perronelementer. Derudover bedes leverandørerne tage konkret stilling til posterne på tilbudslisten og komme med eventuelle forslag til optimering af denne.

Læs mere
Ordregiver Banedanmark
Annonceret 03-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-05-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207872-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Vejledende periodisk bekendtgørelse - forsyningsvirksomhed