Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2019/S 086-206628

Kort beskrivelse

Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings-, løsøre og entrepriseforsikring,

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring,

- Motorkøretøjsforsikring,

- Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning,

- Kollektiv ulykkesforsikring, plejeanbragte børn,

- Kollektiv ulykkesforsikring, kommunalbestyrelsen,

- Kollektiv ulykkesforsikring, elever i praktik,

- Rejseforsikring,

- Lystfartøjsforsikring,

- Skovbrandsforsikring,

- Kommunal ledelsesansvarsforsikring,

- Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud,

- Cyberforsikring.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Thisted Kommune
Annonceret 03-05-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-05-2019 kl. 10.00
Deadline 20-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206628-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse