Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 086-206619

Kort beskrivelse

Begrænset EU-udbud af Drift, Udvikling, Vedligeholdelse og Systemsupport af TUS.

TUS er et af Kundens EU-akkrediterede systemer og dermed et særdeles kritisk system for Kunden, der ved brug af dette system administrerer udbetaling og regnskabsaflæggelse af ca. 10 000 000 000 DKK årligt, heraf ca. 6 500 000 000 DKK på de samme få ordninger og samme udbetalingsdag.

Kunden ønsker gennem dette udbud at indkøbe bistand til hovedydelserne:

A.Nyudvikling,

B.Videreudvikling,

C.Vedligehold,,

D.Systemsupport,

E.Drift

F.Samarbejde med 3. parts leverandører og Kunden,

a.Statens IT for så vidt angår server- og infrastrukturdrift.

b.Andre 3. parts leverandører på rammekontrakter, som f.eks. supporterer de fagsystemer, som leverer maskinelle udbetalingstransaktioner til TUS.

Endvidere skal Leverandøren i relation til ovennævnte hovedydelser bistå Kunden med:

1) Test;

2) Generel IT-faglig rådgivning;

3) Projektledelse;

4) Input til vurdering af Systemet skal udfases, omlægges eller moderniseres.

Læs mere
Ordregiver Landbrugsstyrelsen
Deadline 03-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206619-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse