Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 086-206410

Kort beskrivelse

Aalborg Kloak A/S forventer at gå i udbud med SRO-serviceydelser for renseanlæg og pumpestationer.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er i overensstemmelse med markedets generelle forventninger og muligheder, gennemføres en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse) i overensstemmelse med Udbudslovens § 39.

Gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af bilaterale møder på baggrund af på forhånd definerede spørgsmål/problemstillinger. Dagsorden udsendes inden møderne.

De bilaterale møder forventes afholdt hos COWI A/S, Visionsvej 53, 9000 Aalborg, onsdag, den 15.5.2019, hvor der ligeledes vil blive givet en kort introduktion til Aalborg Kloak A/S, kontraktens genstand samt udbudsforretningens videre forløb.

For yderligere information se nærværende dokument: VI.3) Yderligere oplysninger.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kloak A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206410-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse