Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Mikroskoper 2019/S 086-205325

Kort beskrivelse

Som forberedelse til kommende udbud af mikroskoper til Hjerne- og rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital, Skejby, inviteres interesserede virksomheder hermed til indledende markedsdialog.

Tidsplanen for udbuddet er endnu ikke fastlagt, og punkterne for markedsdialogen ligger ikke endelig fast, men vil blive fremsendt til interesserede virksomheder inden dialogmødet. Der vil blive fremsendt en endelig dagsorden forud for dialogmøderne.

Dialogmøderne vil blive gennemført med interesserede virksomheder enkeltvis.

(Det bemærkes, at den endelige opdeling i delkontrakter endnu ikke kendes, og tallet angivet nedenfor i pkt. II.1.6 er alene symbolsk, ligesom den foreløbige dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse ligeledes er symbolsk.)

Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

Læs mere
Ordregiver Region Midtjylland
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205325-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse