Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Vejarbejder 2019/S 086-204840

Kort beskrivelse

Nærværende udbud er en del af de arbejder der varetages af Høje Taastrup Kommune og Are-aludviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, ift. den ambitiøse byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station, City2 og Skåne Boulevard i Høje Taastrup C.

Byudviklingen varetages af Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S, som ejes af de 3 oprindelige grundejere i området – Danske Shoppingcentre, EjendomsSelskabet Norden og Høje-Taastrup Kommune.

Læs mere
Ordregiver Høje-Taastrup Kommune
Deadline 04-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204840-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse