Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Projekt om pilotforsøg med bekæmpelse af Carolina cabomba

EU-Forordningen om invasive arter fra 2014 forpligter medlemslande til at bekæmpe ikke-vidtudbredte invasive ikkehjemmehørende arter. Akvarieplanten Carolina cabomba er spredt over hele verden og er blevet introduceret i naturen flere steder, hvor den fortrænger den lokale flora. Planten formerer sig primært vegetativt, som gør den svær at bekæmpe og der findes ikke en decideret succesfuld bekæmpelsesmetode. To bestande af planten er blevet kortlagt i to søer ved Hedeland, Høje Tåstrup. Disse bestande ønskes bekæmpes før de spreder sig. Opgaven indeholder en hovedopgave og en option. Tilbudsgiver er forpligtet til at byde på hovedopgave samt option.

Formålet er, at bekæmpe bestanden af C. cabomba og i den forbindelse afprøve en effektiv og hensigtsmæssig metode til at bekæmpe invasive vandplanter med vegetativ formering i naturen.

Projektet består af en egentlig bekæmpelse af bestandene i 2019, og efterfølgende monitering af området i 2020 og 2021. Projektet skal resultere i en rapport, som skal danne grundlag for fremtidig bekæmpelse af planter med vegetativ formering.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2019)
Titel Projekt om pilotforsøg med bekæmpelse af Carolina cabomba
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse EU-Forordningen om invasive arter fra 2014 forpligter medlemslande til at bekæmpe ikke-vidtudbredte invasive ikkehjemmehørende arter. Akvarieplanten Carolina cabomba er spredt over hele verden og er blevet introduceret i naturen flere steder, hvor den fortrænger den lokale flora. Planten formerer sig primært vegetativt, som gør den svær at bekæmpe og der findes ikke en decideret succesfuld bekæmpelsesmetode. To bestande af planten er blevet kortlagt i to søer ved Hedeland, Høje Tåstrup. Disse bestande ønskes bekæmpes før de spreder sig. Opgaven indeholder en hovedopgave og en option. Tilbudsgiver er forpligtet til at byde på hovedopgave samt option.

Formålet er, at bekæmpe bestanden af C. cabomba og i den forbindelse afprøve en effektiv og hensigtsmæssig metode til at bekæmpe invasive vandplanter med vegetativ formering i naturen.

Projektet består af en egentlig bekæmpelse af bestandene i 2019, og efterfølgende monitering af området i 2020 og 2021. Projektet skal resultere i en rapport, som skal danne grundlag for fremtidig bekæmpelse af planter med vegetativ formering.
Annonceret 01-05-2019 kl. 08.40
Deadline 23-05-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Pris 30 %
Projektløsning 70%
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/projekt-om-pilotforsoeg-med-bekaempelse-af-carolina-cabomba/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Udvælgelseskriterier Relevant erhvervsansvarsforsikring
Virksomhedens referencer
Adresse Englandsgade 25
5000
Odense C
CPV kode 90721000-7 - Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Julian Henriksen
Kontakt E-mail: judhe@mst.dk
Telefon: +45 72544000