Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Elektroniske målere 2019/S 086-207978

Kort beskrivelse

Bekendtgørelse vedrørende prækvalifikation af totalleverandør til at afgive tilbud på levering og etablering af ca. 72 500 fjernaflæste vandmålere og levering, projektering, og idriftsættelse af hjemtagningssystem samt datahjemtagning via kommunikationsnetværk ejet af totalleverandør eller tredje part, som er underleverandør til totalleverandør. Derudover omfatter projektet aftale om drift og hosting af hjemtagningssystem og aftale om datahjemtagning. Begge over en periode på 12 år med mulighed for forlængelse. Krav til målere, hjemtagningssystem og datahjemtagning fremgår af udbudsbeskrivelse.

Valg af kommunikationsform til datahjemtagning er op til tilbudsgiver, men skal være baseret på en netværksløsning.

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2022.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 12-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207978-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn, Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (30-04-2019)

Elektroniske målere 2019/S 084-202378

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202378-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Bekendtgørelse vedrørende prækvalifikation af totalleverandør til at afgive tilbud på levering og etablering af ca. 72 500 fjernaflæste vandmålere og levering, projektering, og idriftsættelse af hjemtagningssystem samt datahjemtagning via kommunikationsnetværk ejet af totalleverandør eller tredje part, som er underleverandør til totalleverandør. Derudover omfatter projektet aftale om drift og hosting af hjemtagningssystem og aftale om datahjemtagning. Begge over en periode på 12 år med mulighed for forlængelse. Krav til målere, hjemtagningssystem og datahjemtagning fremgår af udbudsbeskrivelse.

Valg af kommunikationsform til datahjemtagning er op til tilbudsgiver, men skal være baseret på en netværksløsning.

Det samlede projekt forventes afsluttet medio 2022.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Deadline 15-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:202378-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn, Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed