Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2019/S 084-200851

Kort beskrivelse

Der skal igangsættes en målrettet indsats, der i samarbejde med biogasbranchen, skal mindske metangasudslippet fra danske biogasanlæg. Hovedformålet med Opgave 2, under den målrettede indsats, er at gennemføre et måleprogram, der dokumenterer metantab fra danske biogasanlæg og tilknyttede anlæg, samt udvikler og opbygger viden om metoder til måling af metantab på biogasanlæg mv. Hovedformålet forventes opnået gennem bl.a. lækagesøgninger og –kvantificeringer på biogasanlæggene, samt udvikling og kvalitetssikring af målemetoderne. Herudover skal der etableres en landsdækkende statistik over metanudledning fra biogasproduktion, der kan bruges til nationale emissionsopgørelser, klimaplaner mv. og projektet skal videre bidrage med forslag til fremtidig regulering vedrørende metantab fra biogasanlæg. Det er hensigten at få foretaget målinger på, så vidt muligt, samtlige danske biogasanlæg (herunder både landbrugsbasserede anlæg, industrianlæg og spildevandsanlæg).

Læs mere
Ordregiver Energistyrelsen
Deadline 03-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200851-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse