Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 2019/S 084-200847

Kort beskrivelse

Der skal igangsættes en målrettet indsats, der i samarbejde med biogasbranchen, skal mindske metangasudslippet fra danske biogasanlæg.

Hovedformålet med Opgave 1, under den målrettede indsats, er at facilitere videnopbygning og erfaringsudveksling i branchen omkring forebyggelse og begrænsning af metanudslip fra biogasanlæggene.

Hovedformålet forventes opnået gennem bl.a. udarbejdelse af egenkontrolprogrammer for biogasanlæggene, gennemførsel af tiltag for at minimere metantab, udvikling af vejledningsmateriale med ’best practice’, facilitering af erfaringsudveksling samt udarbejdelse af måleplaner for lækagesporing og -kvantificering.

Det er hensigten at få, så vidt muligt, samtlige danske biogasanlæg med i projektet.

Læs mere
Ordregiver Energistyrelsen
Deadline 03-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:200847-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse