Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Leverandør af ny visuel identitet til KADK

KADK ønsker interessetilkendegivelser fra leverandører som er interesserede i at udvikle KADK’s fremtidige visuelle identitet.

Opgaven
KADK søger en leverandør til udvikling af KADK’s fremtidige visuelle identitet.Den valgte leverandør skal varetage ansvaret for hele projektet med reference til KADK’s styregruppe. Opgaven dækker udformning og gennemførsel af inddragende processer, projektledelse, facilitering og afholdelse af møder, workshops mv. samt og udvikling af visuel identitet herunder fastlæggelse af navn samt en designguide/overordnede retningslinjer. Den efterfølgende implementering på alle platforme er ikke en del af leverancen.

Se bilag for detaljeret opgavebeskrivelse.

Udvælgelseskriterier
KADK ønsker en leverandør, som har dokumenteret erfaring med at gennemføre tilsvarende processer og leverancer i lignende organisationer, og dette vil blive lagt til grund for det endelige valg af leverandør på opgaven. KADK vil i vurderingen af de indkomne interessetilkendegivelser derudover lægge følgende kriterier til grund ved valg af de leverandører som udvælges til videre proces:
- Leverandøren skal have udført opgaver af lignende karakter, som i særlig grad har udmærket sig ved at have en høj kunstnerisk og designmæssig kvalitet
- Leverandøren skal have dokumenteret erfaring med projekter af samme omfang og hvor leverandøren har varetaget samtlige delopgaver såsom projektledelse, inddragende processer og alle elementer i den visuelle identitet, herunder at tage stilling til navn og hvordan dette indgår i identiteten
- Leverandøren skal have organisatorisk robusthed med minimum 10 medarbejdere
- Leverandøren skal have en fornuftig økonomisk soliditet

Tidsplan
Interessetilkendegivelser skal være KADK i hænde senest mandag den 20. maj kl. 12.00 på mail kra@kadk.dk.
KADK udvælger 3-5 potentielle leverandører, som bliver indkaldt til møder 24. juni 2019. De som deltager på mødet 24. juni vil blive aflønnet for mødeforberedelse og mødetid.
Projektet løber fra august til december 2019.

Indsendelse af interessetilkendegivelse
Interesserede leverandører bedes på max to A4-sider i PDF-format angive:
- En kort motivation for, hvorfor netop I kan løse opgaven
- Dokumentation for, at I har løst lignende opgaver før
- Dokumentation for, at I har størrelse, erfaring og robusthed til at løse opgaven
- Hvilke medarbejdere, der vil blive tilknyttet opgaven inkl. beskrivelse af hver medarbejders kompetencer og erfaringer, der gør vedkommende særligt egnet til løsning af opgaven, samt hvor stor deres forventede andel udgør af opgaveløsningen
- Dokumentation for virksomhedens økonomiske soliditet

Derudover bedes I aflevere tre A4-sider i PDF-format, med tre eksempler på visuelle identitetsopgaver I har løst.

Budget
Budgettet til hele projektet er på 450.000 kr.

Spørgsmål
KADK går ikke i dialog med leverandører i udbudsprocessen og henviser i stedet til den detaljerede opgavebeskrivelse. Der vil blive afholdt et samlet spørgemøde for de 3-5 potentielle leverandører, som bliver indbudt til møde.

Detaljeret opgavebeskrivelse: Se bilag

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 30-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 30-04-2019)
Titel Leverandør af ny visuel identitet til KADK
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse KADK ønsker interessetilkendegivelser fra leverandører som er interesserede i at udvikle KADK’s fremtidige visuelle identitet.

Opgaven
KADK søger en leverandør til udvikling af KADK’s fremtidige visuelle identitet.Den valgte leverandør skal varetage ansvaret for hele projektet med reference til KADK’s styregruppe. Opgaven dækker udformning og gennemførsel af inddragende processer, projektledelse, facilitering og afholdelse af møder, workshops mv. samt og udvikling af visuel identitet herunder fastlæggelse af navn samt en designguide/overordnede retningslinjer. Den efterfølgende implementering på alle platforme er ikke en del af leverancen.

Se bilag for detaljeret opgavebeskrivelse.

Udvælgelseskriterier
KADK ønsker en leverandør, som har dokumenteret erfaring med at gennemføre tilsvarende processer og leverancer i lignende organisationer, og dette vil blive lagt til grund for det endelige valg af leverandør på opgaven. KADK vil i vurderingen af de indkomne interessetilkendegivelser derudover lægge følgende kriterier til grund ved valg af de leverandører som udvælges til videre proces:
- Leverandøren skal have udført opgaver af lignende karakter, som i særlig grad har udmærket sig ved at have en høj kunstnerisk og designmæssig kvalitet
- Leverandøren skal have dokumenteret erfaring med projekter af samme omfang og hvor leverandøren har varetaget samtlige delopgaver såsom projektledelse, inddragende processer og alle elementer i den visuelle identitet, herunder at tage stilling til navn og hvordan dette indgår i identiteten
- Leverandøren skal have organisatorisk robusthed med minimum 10 medarbejdere
- Leverandøren skal have en fornuftig økonomisk soliditet

Tidsplan
Interessetilkendegivelser skal være KADK i hænde senest mandag den 20. maj kl. 12.00 på mail kra@kadk.dk.
KADK udvælger 3-5 potentielle leverandører, som bliver indkaldt til møder 24. juni 2019. De som deltager på mødet 24. juni vil blive aflønnet for mødeforberedelse og mødetid.
Projektet løber fra august til december 2019.

Indsendelse af interessetilkendegivelse
Interesserede leverandører bedes på max to A4-sider i PDF-format angive:
- En kort motivation for, hvorfor netop I kan løse opgaven
- Dokumentation for, at I har løst lignende opgaver før
- Dokumentation for, at I har størrelse, erfaring og robusthed til at løse opgaven
- Hvilke medarbejdere, der vil blive tilknyttet opgaven inkl. beskrivelse af hver medarbejders kompetencer og erfaringer, der gør vedkommende særligt egnet til løsning af opgaven, samt hvor stor deres forventede andel udgør af opgaveløsningen
- Dokumentation for virksomhedens økonomiske soliditet

Derudover bedes I aflevere tre A4-sider i PDF-format, med tre eksempler på visuelle identitetsopgaver I har løst.

Budget
Budgettet til hele projektet er på 450.000 kr.

Spørgsmål
KADK går ikke i dialog med leverandører i udbudsprocessen og henviser i stedet til den detaljerede opgavebeskrivelse. Der vil blive afholdt et samlet spørgemøde for de 3-5 potentielle leverandører, som bliver indbudt til møde.

Detaljeret opgavebeskrivelse: Se bilag
Deadline 20-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Det Kgl. Danske Kunstakademis Skole for Arkitektur, Design og Konservering
Skønnet kontraktsum 450000 DKK
Adresse Philip De Langes Alle 10
1435
København K
WWW: www.kadk.dk
CPV kode 79415200-8 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Katrine Rastad
Kontakt E-mail: kra@kadk.dk
Telefon: +45 4170000
Adresse for modtagelse af tilbud kra@kadk.dk