Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Offentlig licitation på asfaltarbejder

Aarhus Kommune udbyder hermed asfaltarbejder på Kommunens stier og veje i 2019, samt asfaltretab-leringer til udførelse i 2020.

Arbejdet omfatter udlægning af asfaltslidlag, bassinfræsninger og opretning samt højderegulering af brøndgods.

Arbejderne er opdelt i 7 entrepriser, der vurderes at indeholde sammenlagt følgende hovedmængder:

Opretning og asfaltslidlag på veje og pladser:
200.000 m²
Opretning og asfaltslidlag på stier: 30.000 m²
Retablering: 15.000 m²


Udbuddet vil indeholde en arbejdsklausul, en uddannelsesklausul og en klausul og etik og socialt ansvar.

Tilbud skal være Mobilitet, Anlæg og Drift, Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand i hænde senest tirsdag den 21. maj 2019 kl. 13.00, hvor de vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Licitationen afholdes i lokale Y3.136, og tildelingskriteriet er laveste pris.

Adgang til udbudsmaterialet kan indhentes hos Mobilitet, Anlæg og Drift, på telefon 2920 8638 eller på mail pkri@aarhus.dk
Der vil være adgang til materialet fra torsdag den 2. maj 2019.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 29-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 29-04-2019)
Titel Offentlig licitation på asfaltarbejder
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Aarhus Kommune udbyder hermed asfaltarbejder på Kommunens stier og veje i 2019, samt asfaltretab-leringer til udførelse i 2020.

Arbejdet omfatter udlægning af asfaltslidlag, bassinfræsninger og opretning samt højderegulering af brøndgods.

Arbejderne er opdelt i 7 entrepriser, der vurderes at indeholde sammenlagt følgende hovedmængder:

Opretning og asfaltslidlag på veje og pladser:
200.000 m²
Opretning og asfaltslidlag på stier: 30.000 m²
Retablering: 15.000 m²


Udbuddet vil indeholde en arbejdsklausul, en uddannelsesklausul og en klausul og etik og socialt ansvar.

Tilbud skal være Mobilitet, Anlæg og Drift, Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand i hænde senest tirsdag den 21. maj 2019 kl. 13.00, hvor de vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Licitationen afholdes i lokale Y3.136, og tildelingskriteriet er laveste pris.

Adgang til udbudsmaterialet kan indhentes hos Mobilitet, Anlæg og Drift, på telefon 2920 8638 eller på mail pkri@aarhus.dk
Der vil være adgang til materialet fra torsdag den 2. maj 2019.
Deadline 21-05-2019 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Ordregiver Aarhus Kommune
Udvælgelseskriterier Fremgår af licitationsmaterialet
Adresse Karen Blixens Boulevard 7
8220
Brabrand
CPV kode 45233222-1 - Vejbelægningsarbejde
44113600-1 - Bitumen og asfalt
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Nej
Kontaktperson Per Kristensen
Kontakt E-mail: pkri@aarhus.dk
Telefon: +45 29208638
Modtagers firmanavn Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Mobilitet, Anlæg og Drift
Adresse for modtagelse af tilbud Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand