Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

19-00153 - Renovering af stål og beton på Silo

I forbindelse med at I/S Vestforbrænding skal renovere de udvendige bærende stål og
betonkonstruktioner på affaldsiloen på VFs matrikkel i Glostrup

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-04-2019)
Titel 19-00153 - Renovering af stål og beton på Silo
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse I forbindelse med at I/S Vestforbrænding skal renovere de udvendige bærende stål og
betonkonstruktioner på affaldsiloen på VFs matrikkel i Glostrup
Annonceret 26-04-2019 kl. 14.00
Deadline 20-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Pris 50 %, Tilgang herunder kvalitetssikring 30 %, Organisation 20 %
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/app/rfq/publicpurchase_frameset.asp?PID=238792&B=&PS=1&PP=
Ordregiver I/S Vestforbrænding
Udvælgelseskriterier Relevant erklæring fra bank vedrørende sikkerhedsstillelse, denne skal vise at
banken vil stille sikkerhed hvis tilbudsgiver vinder licitationen.

Kopi af erhvervs- og produktansvarsforsikring i kraft. Såfremt dette ikke er
muligt, bekræftelse fra forsikringsselskab om, at den krævede erhvervs- og
produktansvarsforsikring træder i kraft ved kontraktstart.

Teknisk og faglig formåen:
Minimum 4 referencer, der er sammenlignelige med nærværende opgave.
Med sammenlignelig menes højtryksrensning UHP, hedvandsafrensning og
anvendelse af malingsystemet ISO12944-5 2007 eller tilsvarende.
Referencerne må maksimalt være 10 år gamle. Tilbudsgiver skal fremsende
beskrivelse af opgaven herunder anvendelse af kvalitetssikringssystem og
miljøledelsessystem samt angivelse af kontaktpersoner.

Tilbudsgivers kvalitetsledelsessystem og miljøledelsessystem.
Adresse Ejby Mosevej 219
2600
Glostrup
CPV kode 45200000-9 - Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
Kontaktperson Mette Koksby Hammerich
Kontakt E-mail: msh@vestfor.dk
Telefon: +45 44857659