Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Taxakørsel for retten i Kolding

Personalet ved Retten i Kolding skal transporteres med taxa til forskellige adresser i retskredsen i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som foged, notar og dommer.
Retskredsen omfatter Kolding, Fredericia, Vejle og Billund kommuner.
Der vil oftest være tale om transport af en enkelt medarbejder, men der kan være flere.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-05-2019)
Titel Taxakørsel for retten i Kolding
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Personalet ved Retten i Kolding skal transporteres med taxa til forskellige adresser i retskredsen i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som foged, notar og dommer.
Retskredsen omfatter Kolding, Fredericia, Vejle og Billund kommuner.
Der vil oftest være tale om transport af en enkelt medarbejder, men der kan være flere.
Deadline 17-06-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil foretage en vægtning af følgende forhold med lige andel:
*pris
* kvalitet, herunder mødestabilitet

Ordregiver forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud, i det tilfælde at ingen af dem opfylder tildelingskriterierne.

Kontraktsummen kan ikke oplyses nærmere, da antal kørsler (på grundlag af sagsantallet ved retten) skifter med konjunkturerne og derudover er afhængig af afstanden til den ønskede adresse i hver enkelt sag.
Dokumenter
Ordregiver Domstolsstyrelsen
Udvælgelseskriterier Ordregiver opstiller kvalitetskrav til både køretøjer og chauffører, som fremgår af beskrivelsen af opgaven.

Herudover skal leverandøren dokumentere/sandsynliggøre at pågældende virksomhed er mødestabil og kan levere taxakørsel i det fornødne omfang (gerne ved beskrivelse af virksomhedens størrelse og antal tilgængelige køretøjer, samt fremsendelse af referencer).

Alle ansøgere skal enten aflevere serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der viser, at virksomheden ikke er under konkursbehandling, eller afgive en tro- og loveerklæring, jf. artikel § 45, stk. 1 og 2 i udbudsdirektivet (Direktiv 2004/18 EF).

Ansøger, der bliver den vindende tilbudsgiver, som alene har afgivet tro- og loveerklæring, vil blive anmodet om at aflevere en serviceattest.

Alle ansøgere skal endvidere aflevere en erklæring fra virksomhedens kommune om, at virksomheden ikke har større forfalden gæld til det offentlige.
Adresse Kolding Åpark 11
6000
Kolding
CPV kode 60120000-5 - Taxikørsel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kristine Bro Holbech
Kontakt E-mail: adm.kol@domstol.dk
Telefon: +45 99686800
Modtagers firmanavn Retten i Kolding
Adresse for modtagelse af tilbud Kolding Åpark 11, 6000 Kolding eller adm.kol@domstol.dk
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[01-05-2019 13:36:20]
Tilføjet adresse for modtagelse af tilbud.
Ændret leveringssted til Syddanmark.

Åbn tidligere version 26-04-2019 Luk tidligere version 26-04-2019
Titel Taxakørsel for retten i Kolding
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Personalet ved Retten i Kolding skal transporteres med taxa til forskellige adresser i retskredsen i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver som foged, notar og dommer.
Retskredsen omfatter Kolding, Fredericia, Vejle og Billund kommuner.
Der vil oftest være tale om transport af en enkelt medarbejder, men der kan være flere.
Deadline 17-06-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Ordregiver vil foretage en vægtning af følgende forhold med lige andel:
*pris
* kvalitet, herunder mødestabilitet

Ordregiver forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud, i det tilfælde at ingen af dem opfylder tildelingskriterierne.

Kontraktsummen kan ikke oplyses nærmere, da antal kørsler (på grundlag af sagsantallet ved retten) skifter med konjunkturerne og derudover er afhængig af afstanden til den ønskede adresse i hver enkelt sag.
Dokumenter
Ordregiver Domstolsstyrelsen
Udvælgelseskriterier Ordregiver opstiller kvalitetskrav til både køretøjer og chauffører, som fremgår af beskrivelsen af opgaven.

Herudover skal leverandøren dokumentere/sandsynliggøre at pågældende virksomhed er mødestabil og kan levere taxakørsel i det fornødne omfang (gerne ved beskrivelse af virksomhedens størrelse og antal tilgængelige køretøjer, samt fremsendelse af referencer).

Alle ansøgere skal enten aflevere serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der viser, at virksomheden ikke er under konkursbehandling, eller afgive en tro- og loveerklæring, jf. artikel § 45, stk. 1 og 2 i udbudsdirektivet (Direktiv 2004/18 EF).

Ansøger, der bliver den vindende tilbudsgiver, som alene har afgivet tro- og loveerklæring, vil blive anmodet om at aflevere en serviceattest.

Alle ansøgere skal endvidere aflevere en erklæring fra virksomhedens kommune om, at virksomheden ikke har større forfalden gæld til det offentlige.
Adresse Kolding Åpark 11
6000
Kolding
CPV kode 60120000-5 - Taxikørsel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kristine Bro Holbech
Kontakt E-mail: adm.kol@domstol.dk
Telefon: +45 99686800
Modtagers firmanavn Retten i Kolding