Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Laboratorieundersøgelser 2019/S 097-235755

Kort beskrivelse

Ved dette udbud ønsker Region Syddanmark at indhente tilbud på laboratorieydelser indenfor jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Syddanmark i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline 27-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235755-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (26-04-2019)

Laboratorieundersøgelser 2019/S 082-195354

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195354-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ved dette udbud ønsker Region Syddanmark at indhente tilbud på laboratorieydelser indenfor jordforureningslovens område. Rammeaftalen omfatter de laboratorieydelser, som Region Syddanmark i medfør af jordforureningsloven får foretaget med de i kontrakten angivne undtagelser mv. Der er tale om analyser af jord-, vand- og luftprøver. Analyserne relaterer sig primært til forureningsundersøgelser og etablering og drift af afværgeanlæg samt monitering på forurenede lokaliteter. Store pesticidpakker er ikke omfattet af nærværende udbud.

Dette udbud er 1 af 5 parallelle, separate udbud, som gennemføres samtidigt af Danmarks 5 regioner med bistand fra Danske Regioner. Regionerne er opmærksomme på, at tilbudsgivere, der afgiver tilbud på flere af disse udbud, kan have sagligt begrundede forskelle i deres forskellige tilbud. Det bemærkes, at der er visse forskelligheder i regionernes udbudsmateriale.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline 27-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195354-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse