Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 089-213355

Kort beskrivelse

ATP Koncernen skal indgå en Rammeaftale om levering af tømrerarbejde, hvor Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. ATP Koncernens lokationer ligger 7 steder i Danmark. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Tømrerarbejdet omfatter sædvanlig, gængs tømrerarbejde som opsætning og nedtagning af gipsvægge, isætning af døre og opsætning af lofter og akustikplader m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede tømrer- og snedkere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få timer til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeansvar.

Læs mere
Ordregiver ATP
Deadline 04-06-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:213355-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland, Sjælland, Sydjylland, Vestjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (26-04-2019)

Reparations- og vedligeholdelsestjenester 2019/S 082-195191

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195191-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

ATP Koncernen skal indgå en Rammeaftale om levering af tømrerarbejde, hvor Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. ATP Koncernens lokationer ligger 7 steder i Danmark. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1).

Tømrerarbejdet omfatter sædvanlig, gængs tømrerarbejde som opsætning og nedtagning af gipsvægge, isætning af døre og opsætning af lofter og akustikplader m.m. Arbejdet skal udføres af uddannede tømrer- og snedkere med svendebreve og i begrænset omfang af lærlinge.

Leverandøren skal derudover kunne stille med medarbejdere inden for få timer til løsning af hasteopgaver.

Der er tale om en rammeaftale med en løbetid på fire (4) år uden mulighed for forlængelse. Rammeaftalen indeholder enkelte sociale klausuler om arbejdsvilkår og samfundsansvar, samt en klausul om straffeansvar.

Læs mere
Ordregiver ATP
Deadline 24-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195191-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland, Sydjylland, Vestjylland, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse