Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 084-198787

Kort beskrivelse

Opgaven omfatter nedrivning af eksisterende 48 boliger + fælleshus på ca. 2 887 m2 opført som tæt/lav boligbebyggelse i Danalea-modulsystem fra midten af 70’erne (alt eksklusiv punktfundamenter), samt efterfølgende genopførelse af 48 nye almene familieboliger på samme (eksisterende) punktfundamenter andragende 2 688 m2.

Totalentrepriseudgiften omfatter alle renoveringsudgifter, herunder nedrivnings- og genopførelsesudgifter, ledningsarbejder på grunden, herunder udskiftning af ledningsnet for fjernvarme, renovering af udearealer, rådgiverudgifter, byggepladsomkostninger mv. Bygherren afholder tilslutningsafgifter og bidrag.

Læs mere
Ordregiver Civica
Deadline 24-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198787-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (26-04-2019)

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 082-194322

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194322-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Opgaven omfatter nedrivning af eksisterende 48 boliger + fælleshus på ca. 2 887 m2 opført som tæt/lav boligbebyggelse i Danalea-modulsystem fra midten af 70’erne (alt eksklusiv punktfundamenter), samt efterfølgende genopførelse af 48 nye almene familieboliger på samme (eksisterende) punktfundamenter andragende 2 688 m2.

Totalentrepriseudgiften omfatter alle renoveringsudgifter, herunder nedrivnings- og genopførelsesudgifter, ledningsarbejder på grunden, herunder udskiftning af ledningsnet for fjernvarme, renovering af udearealer, rådgiverudgifter, byggepladsomkostninger mv. Bygherren afholder tilslutningsafgifter og bidrag.

Læs mere
Ordregiver Civica
Deadline 24-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:194322-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse