Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 081-193710

Kort beskrivelse

Med nærværende projekter ønsker Gladsaxe Kommune at etablere dagtilbud for børn i førskolealderen i de 2 nye børnehuse Egedammen og Grønnegården.

Børnehusene udformes med henholdsvis 7 grupper og 8 grupper. De placeres på 2 forskellige matrikler i kommunen og etableres som et-etages nybyggeri med gode, rummelige udearealer.

Børnehuset Egedammen opføres med et bruttoareal på ca. 1 100 m2. Børnehuset Grønnegården opføres med et bruttoareal på ca. 1 250 m2.

Til begge børnehuse etableres udearealer med færdselsarealer, parkering og legeplads.

På de 2 matrikler er der eksisterende byggeri, som skal nedrives.

Læs mere
Ordregiver Gladsaxe Kommune
Annonceret 25-04-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 25-04-2019 kl. 10.00
Deadline 24-05-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193710-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse