Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde 2019/S 080-191214

Kort beskrivelse

Det dynamiske indkøbssystem udbydes til brug for arbejder på afvandingselementer i forbindelse med genopretningsaktiviteter indenfor vejdrift eller i forbindelse med nyanlæg. Det ventes primært brugt til oprensning af eksisterende bassiner og grøfter o.lign.

Arbejdet vil omfatte en række mindre opgaver, som skal udføres i hele Danmark.

Kvalificerede ansøgere kan optages i det dynamiske indkøbssystem, uanset om de kan løse opgaver i hele landet eller kun lokalt.

Der anmodes om tilbud på de konkrete opgaver hos de virksomheder, som optages i det dynamiske indkøbssystem. Se nærmere om fremgangsmåden i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 24-04-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-04-2019 kl. 10.00
Deadline 31-03-2022 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191214-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse