Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 077-182640

Kort beskrivelse

DjursBo afd. 56, 58 og 67 ønsker samlet opført 6 600 m2 almene boliger. Aalsrode Tømrer A/S (herefter AAT) har adkomst til grundene beliggende: matr.nr. 10 og matr.nr. 10, Kolind By samt 1 ao og 1t, Ryomgård Hgd... Det er en forudsætning for realisering af det almene byggeprojekt, at byggeriet opføres af AAT, idet denne har stillet dette som betingelser ifm. overdragelse af grundene.

DjursBo, med afdelingerne som bygherre agter at erhverve ejendommene og den fremtidige bebyggelse fra AAT i henhold til samlet aftalesæt. AAT skal varetage bygherrerollen. Det er en betingelse, at AAT varetager DjursBos udbudspligt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel. Denne bekendtgørelse vedrører aftale forholdet mellem DjursBO og AAT. Der vil blive indrykket de nødvendige bekendtgørelser ift. de underliggende/udførende leverandører.

Læs mere
Ordregiver DjursBo afd. 56, 58 og 67
Annonceret 18-04-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 18-04-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182640-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed