Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilbudsindhentning på driften af Folketingets kiosk

Folketinget udbyder driften af Folketingets kiosk (tjenesteydelseskoncession).

Kiosken skal udbyde et velassorteret og et bredt sortiment af almindelige kioskvarer, herunder tobak, øl og vand, variationer i tilbudte mælkeprodukter, morgenbrød, småfornødenheder m.v. samt et kvalitetssortiment i chokolade, vin og spiritus med mulighed for gaveindpakning. Endvidere skal sortimentet indeholde et udvalg af økologiske varer.

Kiosken er placeret i et område, hvor der gælder særlige krav vedrørende adgang og sikkerhed.

Det er alene personer, som har fået adgang til Folketingets bygninger (sikret område), der kan benytte kiosken. Det potentielle antal brugere af kiosken er på travle dage op mod 1.200 personer, heraf er langt hovedparten administrativt personale, Folketingets medlemmer samt journalister. Ordregiver garanterer dog ikke noget minimumsantal kunder. De potentielle brugere udgøres primært af personer med fast adgangskort til Folketinget, idet gæster i huset (herunder deltagere i omvisninger m.v.) ikke må bevæge sig uledsaget rundt.

Kiosken skal holde åben på hverdage, dog ikke i juli måned. Krav til åbningstiderne er afhængig af, om der er møder i Folketingssalen.

Leverandøren får vederlagsfrit stillet lokale og i et vist omfang inventar til rådighed for driften. Der kan ikke stilles lagerfaciliteter i Folketinget til rådighed for leverandøren, hvilket derfor skal håndteres på anden vis.

Driften af kiosken skal opretholdes ved leveringsvanskeligheder, sygdom og lignende.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der vil være ansatte omfattet af principperne i lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med efterfølgende ændringer (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002). Nærmere betingelser herfor fremgår af kontraktens bilag 4.

Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger om opgaven.

Der henvises i øvrigt til hovedkontrakten med bilag for nærmere uddybning af de opstillede krav til kioskdriften.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-04-2019)
Titel Tilbudsindhentning på driften af Folketingets kiosk
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Folketinget udbyder driften af Folketingets kiosk (tjenesteydelseskoncession).

Kiosken skal udbyde et velassorteret og et bredt sortiment af almindelige kioskvarer, herunder tobak, øl og vand, variationer i tilbudte mælkeprodukter, morgenbrød, småfornødenheder m.v. samt et kvalitetssortiment i chokolade, vin og spiritus med mulighed for gaveindpakning. Endvidere skal sortimentet indeholde et udvalg af økologiske varer.

Kiosken er placeret i et område, hvor der gælder særlige krav vedrørende adgang og sikkerhed.

Det er alene personer, som har fået adgang til Folketingets bygninger (sikret område), der kan benytte kiosken. Det potentielle antal brugere af kiosken er på travle dage op mod 1.200 personer, heraf er langt hovedparten administrativt personale, Folketingets medlemmer samt journalister. Ordregiver garanterer dog ikke noget minimumsantal kunder. De potentielle brugere udgøres primært af personer med fast adgangskort til Folketinget, idet gæster i huset (herunder deltagere i omvisninger m.v.) ikke må bevæge sig uledsaget rundt.

Kiosken skal holde åben på hverdage, dog ikke i juli måned. Krav til åbningstiderne er afhængig af, om der er møder i Folketingssalen.

Leverandøren får vederlagsfrit stillet lokale og i et vist omfang inventar til rådighed for driften. Der kan ikke stilles lagerfaciliteter i Folketinget til rådighed for leverandøren, hvilket derfor skal håndteres på anden vis.

Driften af kiosken skal opretholdes ved leveringsvanskeligheder, sygdom og lignende.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at der vil være ansatte omfattet af principperne i lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse med efterfølgende ændringer (lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002). Nærmere betingelser herfor fremgår af kontraktens bilag 4.

Der henvises til udbudsmaterialet for yderligere oplysninger om opgaven.

Der henvises i øvrigt til hovedkontrakten med bilag for nærmere uddybning af de opstillede krav til kioskdriften.
Annonceret 16-04-2019 kl. 16.09
Deadline 21-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2019/04/udbud_folketingets_kiosk
Ordregiver Folketinget
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav:
• Omsætningen i tilbudsgivers seneste afsluttede regnskabsår skal som minimum være DKK 1.200.000.
• Tilbudsgiver skal have en soliditetsgrad (forhold mellem egenkapital og aktiver) i seneste afsluttede regnskabsår på minimum 15 %.
• Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år som minimum have referencer fra 2 års sam-menlignelig kioskdrift. Ved sammenlignelig forstås, at tilbudsgiver skal have drevet selvstændig kioskvirksomhed inden for rammerne af en anden og større organisation, hvorved kioskvirksomheden har måtte indrette sig under den større organisations behov.
• Tilbudsgiver må ikke være omfattet af forhold omfattet af udbudslovens §§ 135 og 136.
Adresse Christiansborg -
1240
København K
CPV kode 55900000-9 - Detailhandel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Lene Herstrup Henriksen
Kontakt E-mail: Lene.Herstrup@ft.dk
Telefon: +45 33373202