Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Profil og kernefortælling - Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn

Med udgangspunkt i det nyudviklede fælles vestkystbrand, arbejdes der med hvordan det udfoldes på lokalt niveau. Der ønskes tilbud på udarbejdelsen en profil og kernefortælling, fælles brand og markedsføring for Thorsminde, Thyborøn samt den fælles kyststrækning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-04-2019)
Titel Profil og kernefortælling - Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Med udgangspunkt i det nyudviklede fælles vestkystbrand, arbejdes der med hvordan det udfoldes på lokalt niveau. Der ønskes tilbud på udarbejdelsen en profil og kernefortælling, fælles brand og markedsføring for Thorsminde, Thyborøn samt den fælles kyststrækning.
Deadline 16-05-2019 kl. 08.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier 1) Pris: 15 pct.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 25 pct.
3) Erfaring med lignende opgaver: 30 pct.
4) Overvejelser omkring sikring af lokalt medejerskab: 30 pct.
Dokumenter
Ordregiver DEN ERHVERVSDRIVENDE FONDE DANSK KYST- OG NATURT // CVR:36471271
Skønnet kontraktsum 680000 DKK
Adresse Skeelslundvej 99
9440
Aabybro
CPV kode 79341100-7 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
39294100-0 - Informations- og markedsføringsprodukter
75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
79415200-8 - Konsulentvirksomhed i forbindelse med design
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Kristina Englev
Kontakt E-mail: kristina.englev@lemvig.dk
Telefon: +45 21193418
Modtagers firmanavn Lemvig Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Rådhusgade 2, 7620 Lemvig