Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udvikling af kampagne med dialog- og oplysningsaktiviteter om rettighe-der for muslimske kvinder, der indgår eller opløser et religiøst ægteskab

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave om udvikling og afholdelse af kampagneaktiviteter, der skal være dialogskabende og oplysende. Kampagnen skal være med til at forebygge og modvirke undertrykkelse af kvinders rettigheder i forbindelse med indgåelse og opløsning af ægteskaber.

Opgaven udbydes som led i, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i september 2018 lancerede en række nye initiativer til at sætte fokus på, at nogle muslimske kvinder fastholdes i religiøse ægteskaber, hvor de udsættes for negativ social kontrol og vold. Kampagnen skal derfor medvirke til, at målgruppen af kvinder får et bedre kendskab til deres civile rettigheder i forbindelse med indgåelse af et religiøst ægteskab og ved skilsmisse. Kampagneaktiviteterne skal udføres i perioden juni 2019-december 2020.

Opgaven indeholder tre overordnede elementer:
•Etablering af leverandørkonsortium
•Udvikling af et koncept for dialog- og oplysningsaktiviteter samt materialer
•Afholdelse og implementering af dialog- og oplysningsaktiviteter i gruppeforløb og individuelle rådgivningsforløb.

Tilbudsgivere skal bestå af et konsortium, der som minimum indeholder en konsulentvirksomhed og én eller flere relevante civilsamfundsorganisationer, der kan stå for de konkrete oplysnings- og dialogaktiviteter, og som har dokumenteret erfaring med at levere oplysnings- og dialogaktiviteter. Civilsamfundsorganisationerne skal tillige kunne dokumentere eksisterende kontakt til målgruppen af kvinder.

Udbuddet er også offentliggjort på ministeriets hjemmeside: http://uim.dk/nyheder/2019-04/udbud-udvikling-af-kampagne-med-dialog-og-oplysningsaktiviteter-om-rettigheder-for-muslimske-kvinder-der-indgar-eller-oploser-et-religiost-aegteskab

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 15-04-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 15-04-2019)
Titel Udvikling af kampagne med dialog- og oplysningsaktiviteter om rettighe-der for muslimske kvinder, der indgår eller opløser et religiøst ægteskab
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave om udvikling og afholdelse af kampagneaktiviteter, der skal være dialogskabende og oplysende. Kampagnen skal være med til at forebygge og modvirke undertrykkelse af kvinders rettigheder i forbindelse med indgåelse og opløsning af ægteskaber.

Opgaven udbydes som led i, at Udlændinge- og Integrationsministeriet i september 2018 lancerede en række nye initiativer til at sætte fokus på, at nogle muslimske kvinder fastholdes i religiøse ægteskaber, hvor de udsættes for negativ social kontrol og vold. Kampagnen skal derfor medvirke til, at målgruppen af kvinder får et bedre kendskab til deres civile rettigheder i forbindelse med indgåelse af et religiøst ægteskab og ved skilsmisse. Kampagneaktiviteterne skal udføres i perioden juni 2019-december 2020.

Opgaven indeholder tre overordnede elementer:
•Etablering af leverandørkonsortium
•Udvikling af et koncept for dialog- og oplysningsaktiviteter samt materialer
•Afholdelse og implementering af dialog- og oplysningsaktiviteter i gruppeforløb og individuelle rådgivningsforløb.

Tilbudsgivere skal bestå af et konsortium, der som minimum indeholder en konsulentvirksomhed og én eller flere relevante civilsamfundsorganisationer, der kan stå for de konkrete oplysnings- og dialogaktiviteter, og som har dokumenteret erfaring med at levere oplysnings- og dialogaktiviteter. Civilsamfundsorganisationerne skal tillige kunne dokumentere eksisterende kontakt til målgruppen af kvinder.

Udbuddet er også offentliggjort på ministeriets hjemmeside: http://uim.dk/nyheder/2019-04/udbud-udvikling-af-kampagne-med-dialog-og-oplysningsaktiviteter-om-rettigheder-for-muslimske-kvinder-der-indgar-eller-oploser-et-religiost-aegteskab
Deadline 13-05-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 600000 DKK
Udvælgelseskriterier Tilbuddene vil blive vurderet relativt i forhold til hinanden på grundlag af nedenstående tildelingskriterier:
1. Tilbuddets kvalitet – 45 %
2. De tilbudte medarbejderes kvalifikationer og erfaring – 45 %
3. Pris – 10 %

I vurderingen af kvalitet indgår en lige vurdering af, i hvilket omfang tilbudte løsning konkret og detalje-ret opfylder følgende delkriterier:
- I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag giver en fyldestgørende beskrivelse af løsningen på leve-rancerne i punkt 4.3.
- I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag demonstrerer en fyldestgørende opgaveforståelse og an-vender relevante faglige tilgange og metoder, der er velbegrundede i forhold til indsatsens formål og målgruppe.
- I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag lever op til det beskrevne formål med indsatsen.
Side 15 af 21
- I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag demonstrerer indgående kendskab til primærmålgruppen.
- I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag demonstrerer en fyldestgørende proces for udvikling af konceptet for dialog- og oplysningsaktiviteter, herunder overvejelser om inddragelse af primærmål-gruppen undervejs i udviklingen.
- I hvor høj grad tilbuddets løsningsforslag demonstrerer indsatsens afsæt i et demokratisk, friheds-retligt og upartisk perspektiv.

I vurdering af kvalifikationer og erfaring en lige vurdering af, i hvilket omfang tilbudte løsning konkret og detaljeret opfylder følgende delkriterier:
- Tilbudsgivers erfaring og faglige ekspertise med udvikling af lignende indsatser indenfor kampagne-, dialog- og oplysningsaktiviteter.
- Tilbudsgivers kendskab til og erfaring med at arbejde med projektets målgruppe, i særlig grad primær-målgruppen.
- Styrken af tilbudsgivers sammensætning af medarbejdere i konsortiet i forhold til relevante faglige kompetencer såsom juridiske og rådgivende, særligt i forhold til gruppeaktiviteterne og de individuelle rådgivningsforløb.

I vurdering af pris indgår en vurdering af den samlede pris for afholdelse af de i udbudsmaterialet beskrev-ne opgaver.
Adresse Strandgade 25
1401
København K
WWW: uim.dk
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
85312300-2 - Vejledning og rådgivning
85320000-8 - Socialt arbejde
85321000-5 - Administrativ virksomhed i forbindelse med socialt arbejde
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Sigrid Bacher Frederiksen
Kontakt E-mail: spg_aere@siri.dk
Telefon: +45 72142857